Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно

Приветствую дорогой гость!

Для того чтобы общаться с друзьями, читать интерестные новости, делиться впечатлениями, а также многое другое - воспользуетесь:
Авторизация или Регистрация

Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно
Выберите категорию

Список онлайн друзей


Не отключать экран
Во время чтении рецепта или просмотра фотогалереи - экран будет влючен всегда.

Уведомления


Друзья на сайте
Информирует когда Ваш друг заходит на сайте.
Звук сообщения
Звуковое сопровождение при поступления новых сообщении.
"Не беспокоить!"
Отключает все уведомления входящих сообщений, оповещений и видеозвонков.

Сеть


Режим невидимки
Позволяет скрыть Ваш сетевой статус.

Jocurile în educație

Citiți cu atenție articolul de mai jos. Extrageți câteva idei esențiale / concluzii. Pe parcursul orelor de cerc, veți crea numeroase activități educaționale utilizând diverse platforme online testându-le cu colegii. Imaginați-vă care ar fi criteriile care le veți urma la elaborarea jocurilor intelectuale personale.


Jocul este activitatea de bază a copilului. Prin intermediul lui copilul studiază lumea înconjurătoare și dobândește abilități noi. Jocul contribuie la rezolvarea unei sarcini importante prin motivarea și stimularea inițiativei în procesul de educație.

Educația prin joc reprezintă o metodă eficientă de a transmite adolescenților informația dorită, de a-i ajuta să se adapteze la realitățile vieții, de a încuraja activismul lor civic.


Jocul didactic

un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominantă de joc la cea de învatare


Termenul "didactic" asociat jocului accentuează componenta instructivă a activitații și evidențiază că acesta este organizat în vederea obținerii unor finalități de natură informativă și formativă specifice procesului de învațământ.

Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a elementului instructiv cu elementul distractiv, asigurând o unitate deplină între sarcina didactică și acțiunea de joc.

Îmbinarea elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul desfășurării sale, copiii sa trăiasca stări afective complexe care declanșează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficiența acesteia și contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalității celor antrenați în joc.

Jocurile didactice pot contribui la realizarea unor obiective educaționale variate și complexe. Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului în cazul jocurilor motrice(în mișcare), sportive, sau dezvoltarea unor subsisteme ale vieții psihice (procesele psihice senzoriale, intelectuale, volitive, trăsături de personalitate, ș.a.). De asemenea jocurile didactice pot contribui la rezolvarea unor sarcini specifice educației morale, estetice. Prin jocul didactic se precizează, se consolidează, se sintetizează, se evoluează și se îmbogățesc cunostințele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structură aparte. Elementele componente ale acestuia sunt:

Scopul jocului reprezintă o finalitate generală spre care tinde jocul respectiv și se formulează pe baza obiectivelor de referința din programa activităților instructiv-educative. Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor cunoștințe teoretice sau deprinderi, dezvoltarea capacității de exprimare, de orientare în spațiu și timp, discriminare a formelor, mărimilor, culorilor, de relaționare cu cei din jur, formarea unor trăsături morale, etc.

Conținutul jocului include totalitatea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor cu care copiii operează în joc. Acestea au fost însușite în activitatile anterioare. Conținutul poate fi extrem de divers: cunoștințe despre plante, animale, anotimpuri, viața si activitatea oamenilor, cunoștințe matematice, istorice, geografice, conținutul unor basme, povești, ș.a. Conținutul jocului trebuie să fie bine dozat, în funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor, să fie accesibil și atractiv.

Sarcina didactică indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a realiza scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui obiectiv operațional, ajutându-l pe copil să conștientizeze ce operații trebuie sa efectueze. De asemenea se recomandă ca sarcina didactică să nu solicite doar procese numerice, ci să implice în rezolvarea sa și gândirea (operațiile acesteia), imaginația, creativitatea copiilor. Sarcina didactică trebuie să fie în concordanță cu nivelul de dezvoltare al copilului, accesibilă și, în acelasi timp, să fie atractivă.

Regulile jocului concretizează sarcina didactică și realizează legătura dintre aceasta și acțiunea jocului. Precizează care sunt căile pe care trebuie să le urmeze copiii în desfășurarea acțiunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. Regulile sunt prestabilite și sunt obligatorii pentru toți participanții la joc și reglementează conduita și acțiunile acestora în funcție de structura particulară a jocului didactic.

Cu cât regulile sunt mai precise și mai bine insușite, cu atât sarcinile didactice ușor de realizat, iar jocul este mai interesant și mai distractiv. Regulile trebuie să fie simple, ușor de reținut prin formulare și posibil de respectat de către toți copiii, accesibile.

Elementele de joc includ căile, mijloacele folosite pentru a da o coloratură placuta, atractivă, distractivă activității desfașurate. Reușita unui joc didactic depinde și de materialele didactice utilizate în joc. Acestea trebuie sa fie adecvate conținutului, variate si atractive, ușor de manevrat și să provină din mediul apropiat, familiar copiilor (planșe, jetoane, jucării, figuri geometrice, etc). Atractivitatea și eficiența jocului depind de sarcina educativă acceptabilă de către copii, nici prea grea, nici prea ușoară, cu reguli atrăgătoare. Plăcerea cu care participă copiii la joc este singura justificare a recurgerii la jocul didactic.

Clasificarea jocurilor didactice

După scopul educațional urmărit distingem următoarele jocuri:



De ce e nevoie de jocuri educaționale?

generalizări


Educația prin joc este o metodă simplă și captivantă de a implica copiii în procesul educațional.

Jocurile educaționale reprezintă un instrument eficient de transmitere a informației, contribuind, totodată, la întrunirea copiilor în comunități puternice.

Jocurile educaționale consolidează legătura dintre copil și adult și permit un dialog de la egal la egal.

Jocurile educaționale ajută la dezvoltarea gândirii critice și logice, a abilităților de lucru în echipă și de negociere.


Verifică-ți cunoștințele


Задачи

Нет активных задач