Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно

Приветствую дорогой гость!

Для того чтобы общаться с друзьями, читать интерестные новости, делиться впечатлениями, а также многое другое - воспользуетесь:
Авторизация или Регистрация

Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно
Выберите категорию

Список онлайн друзей


Не отключать экран
Во время чтении рецепта или просмотра фотогалереи - экран будет влючен всегда.

Уведомления


Друзья на сайте
Информирует когда Ваш друг заходит на сайте.
Звук сообщения
Звуковое сопровождение при поступления новых сообщении.
"Не беспокоить!"
Отключает все уведомления входящих сообщений, оповещений и видеозвонков.

Сеть


Режим невидимки
Позволяет скрыть Ваш сетевой статус.

Analiza răspunsurilor. Principiile de acceptare a răspunsurilor

Analiza răspunsurilor echipelor

Analiza răspunsurilor include luarea deciziilor referitor la acceptarea sau refuzarea fiecărui răspuns în parte, acordarea punctelor, sortarea fişelor pentru păstrare şi introducerea deciziilor în tabelul cu rezultate.

Analiza răspunsurilor se desfăşoară în paralel cu microrundele de joc şi nu este legată nemijlocit de microrundele de întrebări. La necesitate, analiza răspunsurilor poate să continue şi în pauzele dintre runde sau după sfârşitul ultimei runde de joc.

Fişele sortate după întrebări sunt păstrate până la sfârşitul jocului, pentru a permite membrilor Juriului Jocului sau Comisiei de Contestaţii să verifice răspunsurile echipelor.

Decizia de acceptare a unui răspuns de către Juriul Jocului poate fi anulată doar în următoarele cazuri:

Decizia de neacceptare a unui răspuns de către Juriul Jocului poate fi anulată doar în următoarele cazuri:

Calculul rezultatelor rundelor

Rezultatele intermediare sunt calculate de Juriul Jocului în pauza dintre runde şi sunt anunţate de prezentator sau un membru al Juriului Jocului. Până la anunţarea rezultatelor intermediare, comunicarea jucătorilor cu Juriul Jocului este interzisă.

După anunţarea rezultatelor intermediare ale rundei, căpitanii echipelor au dreptul de a se adresa Juriului Jocului pentru a fi informat care răspunsuri ale echipei au fost acceptate. Juriul Jocului este obligată să ofere asemenea informaţii.

Dacă după părerea căpitanului echipei a avut loc o greşeală tehnică (adică Juriul Jocului nu a observat răspunsul echipei, l-a citit incorect etc.), el poate să informeze asupra acestui lucru Juriul Jocului, care trebuie sau să înlăture greşeala, sau să anunţe că greşeala tehnică nu a avut loc.

Comunicarea altor jucători cu Juriul Jocului este interzisă.

Timpul pentru corectarea greşelilor tehnice, procedura de calcul şi anunţare a rezultatelor la expirarea acestei perioade de timp, precum şi responsabilitatea păstrării rezultatelor sunt prevăzute de regulamentele competiţiilor.

Задачи

Нет активных задач