Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно

Приветствую дорогой гость!

Для того чтобы общаться с друзьями, читать интерестные новости, делиться впечатлениями, а также многое другое - воспользуетесь:
Авторизация или Регистрация

Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно
Выберите категорию

Список онлайн друзей


Не отключать экран
Во время чтении рецепта или просмотра фотогалереи - экран будет влючен всегда.

Уведомления


Друзья на сайте
Информирует когда Ваш друг заходит на сайте.
Звук сообщения
Звуковое сопровождение при поступления новых сообщении.
"Не беспокоить!"
Отключает все уведомления входящих сообщений, оповещений и видеозвонков.

Сеть


Режим невидимки
Позволяет скрыть Ваш сетевой статус.

Înrebările jocului. Concepte

O întrebare pentru jocul de echipă cu timp fixat este o sarcină concisă care este formulată astfel încât să presupună un răspuns concret. Ea poate implica şi elemente netextuale (imagini, înregistrări audio şi video, obiecte). Iată câteva caracteristici ale unei întrebări pentru jocul de echipă cu timp fixat, care o deosebesc de alte sarcini:

Concizia întrebării
De regulă, o întrebare pentru jocul de echipă cu timp fixat trebuie să poată fi citită pe durata unui minut. Pentru întrebările care utilizează elemente netextuale, timpul prezentării sarcinii poate atinge câteva minute.
Concizia răspunsului
Pentru scrierea unui răspuns la jocul de echipă cu timp fixat trebuie să fie suficiente câteva cuvinte sau simboluri.
Elementul exerciţiului intelectual
Răspunsul la o întrebare pentru jocul de echipă cu timp fixat se găseşte prin intermediul unei reflecţii asupra întrebării, cu posibila utilizare a cunoştinţelor de cultură generală şi a conceptelor general umane (de exemplu, despre frumos sau despre umor)
Accesibilitatea
Pentru perceperea unei întrebări pentru jocul de echipă cu timp fixat, de regulă, nu trebuie să fie necesare cunoştinţe specifice dintr-un anumit domeniu.
Aspectul metaforic
În textul întrebării pot fi folosite cuvinte cu sens indirect (nu în înţelesul lor principal) sunt permise metonimii, alegorii, sinecdoce, personificări şi alte figuri de stil caracteristice limbajului literar. Acestea totuşi nu trebuie să creeze dubii referitor la corectitudinea răspunsului presupus de autor.
Întrebările pot conţine fragmente în alte limbi decât limba în care se desfăşoară jocul, în cazul în care aceasta este considerat necesar de autori şi redactori.
Răspunsul este o expunere, de regulă în formă scrisă, a informaţiei cerute în conformitate cu formularea întrebării. Răspunsul trebuie să corespundă întrebării ca esenţă şi ca formă.
Un set de întrebări este constituit dintr-un număr de întrebări pregătite special pentru o competiţie (sau pentru o parte a unei competiţii), care sunt organizate într-o anumită ordine înainte de joc.

Задачи

Нет активных задач